I 2019 og 2020 gjorde jeg en masteroppgave ved Universitetet i Oslo, om sentimentanalyse på norsk. Jeg utviklet modeller for Targeted Sentiment Analysis basert på NoReC-fine. Jeg legger ut notater fra prosessen her i denne bloggen. Lag gjerne en issue for å si hei, hvis temaet interesserer deg, eller ta kontakt via e-posten som malen plasserer rundt omkring på nettsidene.

These pages are a weblog from my work with Targeted Sentiment Analysis for Norwegian, based on the recently released NoReC-fine dataset. The blog will be in Norwegain. Feel free to contact me by e-mail if the topic interesest you.

Egil Rønningstad, desember 2020