Løpende notater fra mitt arbeid med Transformer-baserte språkmodeller på norsk. Jeg bruker disse til å løse oppgaver innen sentimentanalyse, og Named Entity Recognition NER.

Posts

subscribe via RSS