Jeg kjenner ikke til noen autorisert norsk oversettelse av Targeted Sentiment Analysis (TSA), som også kalles Target-based Sentiment Analysis. Her skal vi finne i hver setning det som har et positivt eller negativt sentiment mot seg. I setningen “Jeg liker Bernt, men Max er skummel”, uttrykkes det et positivt sentiment mot Bernt, og et negativt sentiment mot Max. Jobben vår i TSA, er å finne disse ordene, disse sekvensene som teksten uttrykker seg positiv eller negativ om.

Vi kunne kanskje kalt det “objekt-orientert sentimentanalyse”? Da tenker vi at vi skal finne objektet for sentimentet. Men siden det vi skal finne ikke trenger å vare objektet i setningen hvis vi tenker på setningsanalyse, så blir det vel vanskelig. Dessuten har begrepet “objekt-orientert” en viktig betydning innen programmering. Og siden jeg har studert ved Universitetet i Oslo, så har jeg lært at man skal ikke tulle med eller omdefinere begrepet “objekt-orientert”. Men kanskje vi kunne si at vi skal finne sentimentobjektene? Og at faget kan kalles sentimentobjektanalyse? Dette siste ser jo ikke bra ut, men “sentimentobjekter” kan vi kanskje bruke, for vi trenger et ord for dette noe som vi skal finne med programmene våre.

Jeg tror jeg beholder TSA som navn på det vi driver med, der vi skal finne det som på engelsk heter sentiment targets, og som jeg kan finne på å kalle sentimentobjekter.